“Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı” Değerlendirme Çalıştayı 7 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da icra edilmiştir.

Ülke genelinde çeşitli illerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile Ceza Muhakemesi Hukuku alanında uzman akademisyenlerin katıldığı, “Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı” Değerlendirme Çalıştayı 7 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da icra edilmiştir.

25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 145 inci maddesi ve 7078 sayılı Kanunun 140 ncı maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu 158 inci maddesine altıncı fıkra eklenen düzenlemeyle ilgili Prof. Dr. Muharrem Özen ve Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından birer sunum yapılmıştır.

Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği bu süre diliminde elde edilen gelişmeler ve sonuçlar hakkında Bakanlık yetkilileri tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Düzenlemenin uygulanırlığı ile ilgili sorunların giderilmesi, Cumhuriyet savcılarımızın konu ile ilgili bilinçlendirilmesi ve ülke çapında yeknesak bir uygulama geliştirilebilmesi amacıyla lekelenmeme hakkına ilişkin önem ve hassasiyetinin ortaya konulması, uygulamaya ilişkin akademisyenlerin yaklaşımlarının ortaya konulması ile birlikte konunun etraflıca ele alındığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.