16/1 Nolu Genelge - Kanun Yararına Bozma Taleplerinde Uyulması Gereken Usul Ve Esaslar Genelgesi