2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi (Ceza Muhakemesi) 27 Aralık 2018 Tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.