Kanun Yararına Bozma Bürosu
 

Kanun yararına bozma 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309 ve 310'ncu maddelerinde düzenlenmiş olup, Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal sebeplerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.
2992 sayılı Adalet Bakanılığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun'un 9. Maddesi c. bendi gereğince kanun yararına bozma yoluna başvurma yetkisi Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Bu sebeple ceza mahkemelerinden verilen karar veya hükümle ilgili olarak iki şekilde başvuru olmaktadır.

Birincisi Cumhuriyet başsavcılıkları vasıtasıyla, diğeri ise vatandaşların dilekçeleri ile olmaktadır.

Cumhuriyet başsavcılıkları vasıtasıyla veya vatandaşların müracaatları ile ilgili olarak kanun yararına bozma bürosuna intikal ettiğinde aşağıdaki şekilde işleme alınmaktadır.

1- Gelen dosya veya dilekçeler öncelikle Uyap-1 kaydına kaydı yapılmaktadır.

2- Kayıt sonrası ilgili Tetkik Hâkimi incelemesine sunulmaktadır.

3- Vatandaşların müracaatlarını hâvi dilekçe ve ekleri Döküman Yönetim Sistemi (D.Y.S.) ortamında ilgili Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilip dosyasının kanun yararına bozma yönünden incelenmek üzere Genel Müdürlüğümüze tevdii edilmesi istenilmektedir.

4- Kanun yararına bozma yoluna gidilmesi için ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından gönderilen dosyalar, ilgili Tetkik Hâkiminin incelemesini müteakip kanun yararına bozma yoluna gidilmesi hâlinde dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilmektedir. Yargıtay ilgili Dairesinin incelemesi sonucunda Bozma veya Onama ilâmı ile birlikte dosyası ilgili Cumhuriyet başsavcılığına iade edilmektedir.

5- Kanun yararına bozma yoluna gidilmemesi hâlinde ise dosyası ilgili Cumhuriyet başsavcılığına iade edilmekte, talep sahibine yazımızın tebliği ile dosyasının mahkemesine tevdii istenilmektedir.

 
Kanun Yararına Bozma Konulu Yargıtay İlâmlarına Ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız...