CAS II Projesi Bilgilendirme ve Hazırlık Toplantısı 19/06/2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde Gerçekleştirilmiştir.

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması (CAS II) Projesi" bilgilendirme ve hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcı olduğu Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması (CAS II) Projesi 13 Mart 2019 tarihinde AB Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasında imzalanmış ve proje resmi olarak faaliyete başlamıştır.

Proje paydaşlarını projenin içeriği, çalışma takvimi, faaliyetleri ve paydaş kurumların rolleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali ÖZTÜRKMEN Başkanlığında 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir bilgilendirme ve hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politika ve İşbirliği Daire Başkanı Sn. Mikhail Lobov, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn Ayşe Nur Önsoy, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Sn. Pınar Başpınar, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ulusal Uygulamalar Bölümü Proje Koordinatörü Sn. Elena Jovanovska-Brezoska, Avrupa Konseyinin diğer temsilcileri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Akademisi, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Emniyet Genel Müdürlüğü (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı), Jandarma Genel Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda anılan proje hakkında bilgilendirme yapılmış ve proje paydaşları ile projenin işleyişi ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin bilgi ve görüş paylaşımında bulunulmuştur.