Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması (CAS II) Projesi

"Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması (CAS II) Projesi" açılış töreni 3 Ekim 2019 tarihinde Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilmiştir.

Açılış etkinliğine, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Başkanı ve Üyeleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Yakup Moğul, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans İhale Birimi Başkanı Sayın Hakan Ertürk, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Sayın Christophe Poriel ve projenin paydaşı olan kurumların temsilcileri ile yargı mensupları katılmıştır.

Programda açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Feridun Yenisey başkanlığında bir panel oturumu gerçekleştirilmiş olup, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından Projenin odaklandığı usuli güvenceler, terörizmin finansmanı ve siber suçlar konularında sunum yapılmıştır. 03.10.2019