"Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 19/10/2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.