T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması
AB Ortak Projesi
Proje Fişi Yazım Çalışmaları
(29 Mart 2017)

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak son dönemde "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi" AB ortak projesi,  Türkiye Adalet Akademisi (TAA), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) işbirliği ile yürütülmüş ve başarılı çıktılar alınmıştır.
Avrupa Birliği IPA II projelendirme döneminde hazırlanan ve 2017 yılı ikinci yarısında başlaması öngörülen 3.300.000 Euro bütçeli "Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi / Etkinliğinin Artırılması"  proje  fişi yazım süreci tamamlanmıştır.
Proje bileşen ve faaliyetlerinin belirlenerek üzerinde mutabık kalınması amacıyla; projede birlikte çalışacağımız kurum / birim temsilcileri ve Avrupa Konseyi Türkiye / Strazburg Program Ofisi temsilcileri ile bir araya gelinmiştir.
Genel Müdürlüğümüz ana taslağı üzerinde Avrupa Konseyi Türkiye Program Ofisi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan proje fişi üzerinden geçilerek bazı düzeltmeler yapılmış ve faaliyetler tanımlanmıştır.
Proje kapsamında yapılacak ana faaliyetler ve başlıklar ;
Soruşturma usul ve esasları ile ilgili mevzuat ve ikincil mevzuatın gözden geçirilmesi,
Etkili Soruşturma tekniklerine ilişkin materyaller geliştirilmesi,
Kontrol Listeleri (Check List)
Rehber Kitaplar
El kitapları
Yerleştirme programları
Çalışma ziyaretleri
Çaliştay Ve seminerler
Türkiye Adalet Akademisi etkili soruşturma eğitim materyallerinin gözden geçirilmesi
Etkili Soruşturma eğitim modülünün güncellenmesi ve online eğitim modülü geliştirilmesi,
Eğiticilerin eğitimi,
Sicil değerlendirme ve teftiş sisteminde yapılan iş ve işlemler, alınan kararlar bazında nicelik kadar niteliğin de esas alınması,
İddianamenin İadesi konusuna işlerlik kazandırılması,
Olarak belirlenmiştir.
Faaliyetler kapsamında ele alınacak alt başlıklar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Proje fişinin tamamlanması sonrasında IPA II döneminde sunulan ve kabul gören "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi II" projesinin ayrıntılı fiş yazım süreci başlatılacak ve tamamlanacaktır.
Projemizin hazırlık sürecinde görüş ve önerilerini ileterek katkı veren hakim ve Cumhuriyet savcılanımız ile desteklerini sunan Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yargıtay Başkanlığı yanında Bakanlığımız Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz.

 

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.