Denizli’de 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde İnfaz Hukuku Değerlendirme Toplantısı - II gerçekleştirilmiştir.

İnfaz hâkimlikleri tarafından disiplin ve denetimli serbestlik hukuku kapsamında verilen kararlara yönelik olarak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden kanun yararına bozma ve görüş talepleriyle ilgili olarak oluşturulan Bakanlık görüşlerinin uygulayıcılara aktarılması ve Yargıtay kararları ile söz konusu mevzuattan kaynaklanan sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla 15 infaz hâkimi ve 22 infazdan sorumlu Cumhuriyet savcısının katılımıyla anılan toplantı icra edilmiştir.

Toplantıya Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya’nın açılış konuşmalarıyla başlanmıştır.

2 gün süren toplantıda, infaz hâkimliğinin görev ve yetkileri, infaz hukukunda disiplin ceza ve tedbirleri, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı ve infaz hukukunda tebligat konu başlıklarından oluşan sunumlar Daire Başkanı Fahrettin Çiçek, Daire Başkanı Özhan İnce, Tetkik Hâkimleri Gökhan Yalman ve Şükrü Saraçoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, ayrıca soru cevap şeklinde yapılan oturumlarda toplantı konusunu oluşturan mevzuat ve Yargıtay kararları değerlendirilmiştir.

İlk etapta 4 adımda yapılması planlanan bu toplantılar sonucunda elde edilen veriler ışığında, infaz hukukuna ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi, öğreti ve Yargıtay tarafından kabul gören uygulamaların tüm ülke sathına hukuk güvenliği ilkesine uygun olarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.