ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA DUYURU