Edirne'de 7 - 8 Kasım 2019 tarihlerinde İnfaz Hâkimliği Değerlendirme Toplantısı - lV. gerçekleştirilmiştir.

İnfaz hâkimlikleri tarafından disiplin ve denetimli serbestlik hukuku kapsamında verilen kararlara yönelik olarak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden kanun yararına bozma ve görüş talepleriyle ilgili olarak oluşturulan Bakanlık görüşlerinin uygulayıcılara aktarılması ve Yargıtay kararları ile söz konusu mevzuattan kaynaklanan sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcıları, infaz hâkimleri ve infazdan sorumlu Cumhuriyet savcılarının katılımıyla söz konusu toplantı icra edilmiştir.


Toplantıya Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karacabak ve Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul'un açılış konuşmalarıyla başlanmıştır.

İki gün süren toplantıda, infaz hâkimliğinin görev ve yetkileri, infaz hukukunda disiplin ceza ve tedbirleri, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı ve infaz hukukunda tebligat konu başlıklarından oluşan sunumlar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Daire Başkanı Özhan İnce, Tetkik Hâkimleri Gökhan Yalman ve Rakıp Erarslan tarafından gerçekleştirilmiş, ayrıca soru cevap şeklinde yapılan oturumlarda toplantı konusunu oluşturan mevzuat ve Yargıtay kararları değerlendirilmiştir.


Bu toplantılarla infaz hukukuna ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi, öğreti ve Yargıtay tarafından kabul gören uygulamaların tüm ülke sathına hukuk güvenliği ilkesine uygun olarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.