Hatay’da 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde İnfaz Hukuku Değerlendirme Toplantısı - I gerçekleştirilmiştir.
İnfaz hâkimlikleri tarafından disiplin ve denetimli serbestlik hukuku kapsamında verilen kararlara yönelik olarak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden kanun yararına bozma ve görüş talepleriyle ilgili olarak oluşturulan Bakanlık görüşlerinin uygulayıcılara aktarılması ve Yargıtay kararları ile söz konusu mevzuattan kaynaklanan sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla 14 infaz hâkimi ve 17 infazdan sorumlu Cumhuriyet savcısının katılımıyla söz konusu toplantı icra edilmiştir.
Toplantıya Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen’in açılış konuşmalarıyla başlanmıştır.
2 gün süren toplantıda, infaz hâkimliğinin görev ve yetkileri, infaz hukukunda disiplin ceza ve tedbirleri, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı ve infaz hukukunda tebligat konu başlıklarından oluşan sunumlar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, Daire Başkanı Murat Samat, Tetkik Hâkimleri Gökhan Yalman ve Rakıp Erarslan tarafından gerçekleştirilmiş, ayrıca soru cevap şeklinde yapılan oturumlarda toplantı konusunu oluşturan mevzuat ve Yargıtay kararları değerlendirilmiştir.
İlk etapta 4 adımda yapılması planlanan bu toplantılar sonucunda elde edilen veriler ışığında, infaz hukukuna ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi, öğreti ve Yargıtay tarafından kabul gören uygulamaların tüm ülke sathına hukuk güvenliği ilkesine uygun olarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.