Genelgeler
5/1 Devlet düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden olaylar ve örgütlü suçlar
11 Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
13 Avukatlar hakkında yapılan inceleme ve soruşturma işlemleri
14 Noterler hakkında yapılan inceleme ve soruşturma işlemleri
16 Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
17 Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulu işlemleri
18/1 TCK’nın 299 ve 301’inci maddeleri gereğince soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlar
19 Kamu güvenliği sebebiyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemler
20 Özel af taleplerinde yapılması gereken işlemler
25/1 Resmi yazışmalar
27 Adliyelerde ve duruşmalarda güvenlik ve düzenin sağlanması
28/1 Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi
33 Suç eşyası olarak el konulan kültür varlıkları ile ilgili olarak yapılacak işlemler
100/1 Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemler
153/1 Basın Sözcülüğü ile Medya İletişim Büroları
154 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması
155 Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
156 Ölü Muayene ve Otopsi İşlemleri
157 Uluslararası Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar
158 İnsan Hakları İhlalleri ile İşkence ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Soruşturmalar
159 Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulan Kişilerle İlgili Bilgiler
160 Fikrî ve Sınai Hak İhlallerine İlişkin Suçlarda Cumhuriyet Savcılarının Uzmanlaşması ve Bu Alanda Devletin Vergi Kaybının Önlenmesi
161 Şüpheli-Sanık karar takip formları ile gıyabi tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP’ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
162 Zorla Getirme Kararları
163 Terörle Mücadele Kanununun Uygulanmasında Görev Alan Kamu Görevlilerinin Tanık Olarak Dinlenirken Kimlik ve Görüntülerinin Deşifre Edilmemesi
164 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
165 Dosyaların Kanun Yolu İncelemesine Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
166 Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Yapılan İnceleme ve Soruşturma İşlemleri
1 Mevcut Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Müsteşarlık Genelgesi)
147 Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Müsteşarlık Genelgesi)
148 Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Müsteşarlık Genelgesi)
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.