İşlemler Bürosu

Genel Müdürlüğümüzde göreve yeni başlayan veya ayrılan personelin, UYAP sistemi üzerinden kullanıcı rol yetkilerini isteme veya kaldırma yazılarını yazmak.

E-imza ile ilgili talepleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Hizmet içi eğitim, seminer ve kurslara katılacaklara görevlendirme yazılarını tebliğ yapmak ve gerekli yazışmaları yerine getirmek.

Duyuru, dil eğitimi, intibak, görevde yükselme ve aday memurlarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

Personelin ulaşım işleri ile ilgili gerekli yazışmaları yazmak.

Resmi mühür yazılarını, evrak depolama ve nöbet listelerini hazırlamak.

Arşiv işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personelin (hâkim sınıfı dâhil) yıllık izin, mazeret izni ve raporlarıyla ilgili ayrılış başlayış yazılarını yazmak ve işlemleri takip etmek.

Yeni atanan veya görevinden ayrılanların yazılarını ilgili mercilere bildirmek.

Mal bildirimlerini üst yazıyla ilgili yerlere göndermek.

Genel Müdürlüğe gelen duyuruların tebliğini yapmak.

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının (hâkim sınıfı dâhil) personel bilgi dosyalarını açmak ve muhafaza etmek.