Muhabere Bürosu

Bu büroda, aşağıda standart dosya numaraları belirtilen işlem ve faaliyetler üzerinden yazışmalar yapılmaktadır.

622.01 Vatandaşların talep ve şikâyetleri

101.01 Adli Tıp Şikâyetleri

Genel Muhabere Bürosunda, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı aracılığı ile gelen veya doğrudan Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurular değerlendirilmektedir. Bu başvurulardan Genel Müdürlüğümüzün görevleri kapsamında sonuç doğurabilecek ancak maksadını tam ifade edemeyen dilekçeler mesele mahiyeti yapılarak açıklığa kavuşturulmakta, suç duyurusu niteliğinde olanlar kanunî gereğinin takdir ve ifası için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmekte, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendirenler ise ilgili yerlere iletilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı ile Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı aracılığı ile yapılan başvurularla ilgili olarak anılan kurumlarca bilgi istendiğinden, mesele mahiyeti sorularak konu incelenip ilgili yerlere bilgi sunulmaktadır.

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle hâkim ve savcıların adlî görevleriyle ilgili Genel Müdürlüğümüze yapılan şikâyetler üst yazıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderilmektedir.

Genel Muhabere Bürosunda incelenen başvuru ve dilekçelerin sonucundan, dilekçe sahiplerinin adreslerine tebligat yapılarak ayrıntılı bilgi verilmektedir.