Özel Muhabere Bürosu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca özel af ile ilgili işlemleri yürütmek.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili işlemleri yürütmek.

Dava nakli ile ilgili işlemleri yürütmek.

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp Veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme Ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun ile diğer kaybolan dosyalarla ilgili işlemleri yürütmek.

Bakanlıklar arası yazışmaları yürütmek.

Başbakana karşı işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, şikâyetçi olup olmadığının belirlenmesine aracılık etmek.


Görevlerini yerine getirmektedir.