SOSYAL MÜHENDİSLİK DOLANDIRICILIKLARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI BOLU / 2-4 ARALIK 2016

“Sosyal Mühendislik Dolandırıcılıklarını Önleme Çalıştayı,

 • Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • Yargıtay Onbeşinci Ceza Dairesi
 • Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
 • BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı
 • BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı
 • Bankalar arası Kart Merkezi
 • BTK Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
 • Çağrı Merkezleri Derneği
 • GTB İç Ticaret Genel Müdürlüğü
 • GTB Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.
Çalıştayda, sosyal mühendislik dolandırıcılığı, başta hukuki boyutu olmak üzere, kullanılan yöntemler ve araçlar, bunlarla mücadele edilirken karşılaşılan güçlükler, bu suçla mücadele amacıyla alınabilecek ilave önlemler olmak üzere, önemli boyutlarıyla yapılan sunum ve değerlendirmelerde ele alınmıştır.
Diğer katılım sağlayan kurumlar yanında, Yargıtay Onbeşinci Ceza Dairesi ile Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi temsilcileri tarafından birer sunum gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmeler ışığında; yeni ve ileri seviyede teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen sosyal mühendislik dolandırıcılıklarıyla etkin şekilde mücadelenin en temel şartının, konuyla ilgili farklı kamu ve özel sektör paydaşlarının sürekli koordinasyon ve işbirliğinin  sağlanması olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Söz konusu koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, Çalıştay gündeminde yapılan sunumlarda paylaşılan öneriler ile benzer konularda daha önce yapılmış çalıştaylarda gündeme getirilmiş ve gerçekleştirilmemiş önerilerin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla;

 • Sosyal mühendislik dolandırıcılıklarını önlemeye odaklı özel bir çalışma grubu kurulmasına,
 • Katılımcı kurumlar tarafından çalışma grubuna yetkili seviyesinde bir temsilci atanmasına,
 • Çalışma grubunun üç ayda bir, belirlenecek bir kurumun ev sahipliğinde, bir araya gelerek, önerileri değerlendirmek, bunlarla ilgili aksiyonları belirlemek ve takip etmek üzere toplanmasına,
 • Çalışma grubu sekreterya ve raportörlüğünün Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından yürütülmesine,

karar verilmiştir.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.