iPROCEEDS / CYBER CRİME PROJECT (15-16 Mart 2017, Ankara)

Avrupa Konseyi (AK) Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Departmanından Avrupa Konseyi nezdindeki ülkemiz Daimi Temsilciliği aracılığıyla alınan ve Avrupa Birliği (AB) / Avrupa Konseyi (AK) Ortak Projeleri kapsamında ülkemizle birlikte Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik hazırlanan ve 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçerek 42 ay sürmesi öngörülen, 5.56 Milyon Euro bütçeli proje ile Güneydoğu Avrupa ülkelerinde internet üzerinden işlenen suçlardan gelir elde etmeyle mücadele amaçlanmış ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve kapasite arttırılması hedeflenmiştir. Projede ele alınacak bileşenler şunlardır :

- Ulusal / uluslararası ölçekte siber dolandırıcılık ve siber suçlar alanında raporlama ve tespit mekanizmalarının işlerliğinin artırılması,

- Siber suçlar ve kara para aklama ile ilgili mevzuat son yıllarda önemli ölçüde güçlenmekle birlikte, mali soruşturma ve siber suç gelirlerinin müsadere usulünün geliştirilmesi,

- Bilişim suçlarına karşı alınan önlemler ve uzmanlaşmış siber suç birimlerinin, mali soruşturma / ekonomik suç birimleri ve mali istihbarat birimleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliği protokolleri veya prosedürlerinin oluşturulması,

- Şüpheli işlemleri bildirmek zorunda mali sektör kuruluşlar riskleri değerlendirmek için kara para aklama ve ek kurallar ile ilgili göstergelerin güncellenmesi,

- Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimlerinin siber suçlar alanında bilgilerinin ve kapasitelerinin geliştirilmesi,

- Siber suçlar uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi.

Proje kapsamında Avrupa Konseyi proje ekibi, 15-16 Mart 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ve Genel Müdürlüğümüz ile diğer ilgili kurumlara bir dizi ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Genel Müdürlüğümüzde yapılan toplantıya Ankara ve Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcıları da katılım sağlamışlardır. Yapılan çalışmada siber suç soruşturmaları hakkında bilgi alış verişi ve 7/24 irtibat noktaları ile benzeri yollarla işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bilişim teknolojisinin kullanımı ve bunlara bağımlılığı toplumda daha da yaygınlaştığından, siber ortamda suçlular artık daha çok bilgisayar sistemlerini hedeflemektedirler. Bilişim sistemleri aracılığı ile sanal ortamda işlenen suçlar hem sayısal olarak hem de nitelik olarak her geçen gün daha da çeşitlilik göstermektedir. Fakat siber güvenlik unsurlarının ve çalışmalarının da aynı oranda gelişim göstermesi de suçla etkin mücadele için bir zorunluluktur. Bu anlamda siber suçların ilgili birimlere zamanında ve verimli olarak raporlanması ve bu verilerin analiz edilerek etkin şekilde takip edilmesi önem arzetmektedir. Bu çalışma bir anlamda bilgisayar sistemleri aracı kılınarak işlenen suçlarla mücadelede önemli bir adım teşkil edecektir. Proje danışmanları tarafından yapılacak çalışmalar sonrasında, kamu ve özel sektör arasındaki siber suçlarla ilgili bilgi alışverişinin artırılması için tavsiyeler üretilecektir.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.