SOSYAL MÜHENDİSLİK DOLANDIRICILIĞINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI

“Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığını Önleme Çalışma Grubu” toplantısı 13 Nisan 2017 tarihinde, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay Başkanlığı ,BDDK Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı, BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Çağrı Merkezleri Derneği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mastercard, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantının ilk bölümünde BKM tarafından yapılan sunumda, sosyal mu¨hendislik bas¸ta olmak u¨zere, banka hizmet kanalları kullanılarak yapılan dolandırıcılıkla mu¨cadelede, bankacılık sistem ve uygulamalarının gelis¸tirilmesi, vatandas¸ın bilinc¸lendirilmesi kadar, dolandırıcılarla sahada yu¨ru¨tu¨len mu¨cadelenin etkinles¸tirilmesinin de o¨nemli bir boyut olduğu vurgulanmıştır.

Bas¸ta hız ve teknoloji olmak u¨zere pek c¸ok o¨zel yetkinlikliğe ihtiyaç duyulan bankacılık sekto¨ru¨yle ilgili suc¸larla mu¨cadelede, dolandıcıların kısa su¨rede yakalanması ve hak ettikleri s¸ekilde cezalandırılmasını teminen, yurtdışındaki örneklerinden hareketle, Emniyet teşkilatı bünyesinde özel bir birim oluşturulması önerisi değerlendirilmiştir.

Adalet Bakanlığı temsilcisi tarafından da yakın zamanda paylaşılan Akçakale Cumhuriyt Başsavcılığının 27/03/2017 tarihli, konu hakkında değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren yazı da gündeme getirilerek; suç soruşturmalarının yetkisizlik ve görevszlik kararları ile akamete uğraması hususunda yapılan yasal değişiklikler nazara verilmiştir. Sosyal mühendislik dolandırıcılıkları hakkında verilen bir kısım takipsizlik kararları gündeme getirilmekle, Cumhuriyet savcıları tarafından gerekli talimatların adli kolluk birimlerine verildiği ve yapılan araştırmalar ve elde edilen deliller uyarınca soruşturmalar hakkında bir karar verildiği ifade edilerek, bu alanda çalışan adli kolluk birimlerinin teknik ve sayısal olarak güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca soruşturmaların etkinliğinin artırılması hususunda Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından atıln adımlar hakkında bilgi verilmiştir. Yine de soruşturma hakkında iddianame tanzim edilmesi gerekir iken, takipsizlik kararlarının verildiği düşünülüyor ise, itiraz prosedürlerinin etkin ve gerekçli olarak işletilmesi gerekliliği hatırlatılmıştır. Sosyal mühendislik dolandırıcılıkları ile etkin olarak mücadele edilebilmesinin yolunun öncelikle önleyici tedbirler olduğu ki, toplumun bu dolandırıcılara itibar etmemesi için hazırlanan kamu spotları ve eğitici videoların sıkça gündeme getirilmesi gerektiği de ifade edilmiştir.

BKM ve BTK tarafından bu suçların sıkça işlendiği merkezler hakkında bir çalışma yürütülmesi ve Bakanlığımız ile paylaşılalması sonrasında; belirlenen bölgelerdeki soruşturma ve kovuşturma yoğunluğu da nazara alınarak bu suçlara belirli Cumhuriyet savcılarının ve belirli mahkemelerin bakması yönünde ayrı bir çalışma yapılabileceği değerlendirilmiştir.

Bu öneri ve toplantı gündeminin öğleden sonra görüşülen ikinci bölümünde gelen diğer öneriler birlikte aşağıda belirtilen konularda Alt Çalışma Grupları oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştır.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.