Suç Eşyası Yönetmeliğinin Geçici Birinci Maddesi Uyarınca Tasfiye