Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi (SILA) Projesi Avukat Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi (SILA) Projesi nin 2. Bileşeni olan "Dezavantajlı Gruplara Adli Yardım Sağlayan Avukatların Kapasitesinin Geliştirilmesi" kapsamında 17-18 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya Rixos Otel'de adli yardım hizmetlerini yerine getiren avukatlara yönelik bir eğitim faaliyetİ gerçekleştirilmiştir.