Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi (SILA) Projesi 4.Yürütme Kurulu Yapılmıştır.

Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesinin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı 19 Mart 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde Yapılmıştır.


4. Yürütme Kurulu Toplantısına

Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin ÖZDEMİR

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan GÜRKAN

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eyyüp Sabri ÇEPİK

T.C. Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Hasan DURSUN

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilci Yardımcısı Seher ALACACI

İsveç Büyükelçiliği Müsteşar Tomas BERGENHOLTZ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Sektör Yöneticisi Sayın Gözde ATA

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Sektör Yöneticisi Sayın Görkem Özer BAĞCI

Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü Murat YALKIN'ın

katılımları ile gerçekleşmiştir.

4. Yürütme kurulunda yakın zamanda başlanılacak projenin 3.bileşen faaliyetlerinin yoğunluğu da dikkate alınarak projenin 2018 yılı aralık ayına kadar uzatılması konusunda mutabık kalınmıştır.

UNDP Uzmanları tarafından gerçekleştirilen proje faaliyetleri ve önümüzdeki proje takvimi yanında bütçe konusunda da sunumlar icra edilmiştir.