Ülke genelinde çeşitli illerde görev yapan Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcılarının katıldığı, “Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı” Çalıştayı 23 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da icra edilmiştir.

Ülke genelinde çeşitli illerde görev yapan Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcılarının katıldığı, “Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı” Çalıştayı 23 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da icra edilmiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Yakup Moğul ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Olgun Değirmenci tarafından bir sunum yapılmıştır.

Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği süre diliminde elde edilen gelişmeler ve sonuçlar hakkında Bakanlık yetkilileri tarafından bilgilendirme ve sunumlar yapılmıştır. Böylece uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, Cumhuriyet savcılarımızın farkındalığının arttırılması ve ülke çapında yeknesak bir uygulama geliştirilebilmesi amacıyla lekelenmeme hakkına ilişkin önem ve hassasiyetinin ortaya konulduğu faydalı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.