Uzlaştırma Çalıştayı ve Ödül Töreni

Uzlaştırma kurumunun mevcut durumunun analizi ve kapsamının genişletilmesi hususlarının değerlendirilmesi ile uzlaştırmada başarılı olan; Cumhuriyet başsavcılarına, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcılarına ve uzlaştırmacılara teşekkür belgesi verilmesi amacıyla, 30 Mart ilâ 1 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da “Uzlaştırma Çalıştayı ve Ödül Töreni” düzenlenmiştir.

Törene, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL, İstanbul Valisi Sayın Vasip ŞAHİN, Yargıtay Birinci Başkanvekili Sayın Abdulhalik YILDIZ, Hâkimler Savcılar Kurulu Başkanvekili Sayın Mehmet YILMAZ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Sayın Halil ADIGÜZEL, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Selahaddin MENTEŞ, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri, Cumhuriyet başsavcıları, adalet komisyonu başkanları, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, uzlaştırmacılar ile akademisyenler katılmış, uzlaştırmada başarılı olan; Cumhuriyet başsavcılarına, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcılarına ve uzlaştırmacılara teşekkür belgesi verilmiştir.